Üyelik Sözleşmesi

Değerli Ziyaretçimiz,


Aşağıdaki, Askayelken.com.tr ile Askayelken.com.tr üyesi arasındaki üyelik sözleşmesinin metnidir. Askayelken.com.tr'ye üye olmadan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz. Yeni üyelik oluşturma aşamasında, bu metni okuduğunuzu belirten bir kutucukla karşılaşacaksınız; bu kutucuğu işaretlemeniz, aşağıdaki maddelerin tamamını kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

 

ASKAYELKEN.COM.TR İNTERNET SİTESİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

1. Taraflar:

İşbu sözleşme, sitenin sahibi ve işletmecisi olan Askayelken.com.tr ile üye olan kişi arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda üye tarafından onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

2. Tanımlar:

Site                  : www.askayelken.com.tr , www.askayelken.com , www.askayelken.net adreslerinde yayın yapan internet sitesidir.

Üye                  :www.askayelken.com.tr adresinde yer alan formu doldurmuş, "Üyelik Sözleşmesi'ni okudum. Orada yazılanları aynen kabul ediyorum." ifadesinin başındaki kutucuğu işaretleyerek üye olma sürecini tamamlamış, “Standart” yada “Gold Üye” statülerine haiz kişidir.

Üye Ürofili       : www.askayelken.com.tr adresinde üyenin kendisinin verdiği bilgilerle ve hür iradesi ile oluşturduğu, Üyelik Bilgileri, Temel bilgiler, Yaşam tarzı, Kendi kelimeleriyle başlıklarından ve üyenin kendisi tarafından eklenen fotoğraftan oluşan, diğer üyeler tarafından görüntülenebilen üyeye özel tanıtım sayfasıdır.

Standart Üye    :İşbu sözleşmenin tanımlamalar bölümünde “üye” olarak belirtilmiş, site içerisinde sınırlı işlem hakkına sahip kişidir. 

Gold Üye         : İşbu sözleşmenin tanımlamalar bölümünde “üye” olarak belirtilmiş, süreye bağlı olarak ödeme yapmış, karşılığında sitenin ilgili yerlerinde belirtilmiş özelliklerden faydalanabilme (mesajlaşma, başkalarının profilini inceleme, sanal hediye gönderme vs.)  hakkına sahip kişidir.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı:

İşbu sözleşmenin konususitede sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı işbu sözleşme ile site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin www.askayelken.com.tr tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardırÜye, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin www.askayelken.com.tr tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü maddeye uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4. Hak ve Yükümlülükler:

 

1)  Askayelken.com.tr üyeliği bireysel üyelik olup, üçüncü şahıslara ya da tüzel kişilere devredilemez. Bu durumun tespiti halinde üyelik iptal edilir. Bu tip hareketlerin doğuracağı sonuçlardan Askayelken.com.tr sorumlu tutulamaz.

2)   Askayelken.com.tr’de her e-posta adresi bir kere kullanılır. Üye, üyelik bilgilerini ve şifresini muhafaza etmek zorundadır. Üyenin başkalarına verdiği bilgiler sebebiyle doğacak zararlardan Askayelken.com.tr sorumlu tutulamaz. 

3)  Satılan her üyelik ve gönderilen her sanal hediye için Askayelken.com.tr tarafından ilgili kanunlara uygun olarak fatura kesilir. 

4)  Ücretli (Gold) üyeliklerde üyenin kendi isteğiyle üyelikten ayrılması veya kanunlara, genel ahlaka ve sözleşme hükümlerine aykırı davranışı sebebiyle üyelikten atılması hallerinde üyelik ücreti kısmen ya da tamamen iade edilmez.

5)    Askayelken.com.tr’de üyelik ve ödeme işlemleri sırasında verilen bilgiler 128 bit SSL güvenlik alanı içinde aktarılır. Secure Sockets Layer kelimelerinin kısaltması olan SSL uluslarası bir güvenlik standartıdır. SSL, bankalar, e-ticaret siteleri ve ödeme işlemi yapılan bütün İnternet sitelerinde özel-mali bilgilerin güvenli aktarımını sağlamak için kullanılır. 

6)    Üye, site ile olan iletişiminde kullandığı hiçbir iletişimde (e-postalarda, faxlarda veya mektuplarda) kredi kartı bilgilerini yazmamalıdır. Bu tip metinlerin ilgisiz kişiler tarafından görülmeyeceği garanti edilemez. Bu sebeple uğranılacak zararlardan Askayelken.com.tr sorumlu tutulamaz. 

7)    Kredi kartı bilgilerinin sitedeki ödeme araçları dışında bir yolla bildirilmesini gerektiren durumlarda iletişim merkezi bölümünden Askayelken.com.tr ile iletişime geçiniz. 

8)  Askayelken.com.tr, gerekli gördüğü durumlarda verilen hizmetin sağlıklı ve güvenli olarak yürütülmesi için veya hukuki sebeplerle üyeler arasındaki anlaşmazlıkları takip edebilir. Ancak üyeler arasındaki iletişimi yönlendirmekle ve müdahale etmekle yükümlü değildir.

9)     Üye, üyeliği süresince, sitenin hizmetlerinden faydalanırken ve sitenin hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine (mesajlaşma, sanal hediye gönderme vs.) getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükteki tüm kanunlarına uygun hareket edeceğini, işbu sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını, kabul ettiğini ve onayladığını kabul eder. 

10)  Siteye üye olabilmek için 18 yaşını doldurmuş (reşit) olmak gerekmektedir. Üye, üyelik aşamasında belirttiği “gün/ay/yıl”dan oluşan doğum tarihi ile reşit olduğunu beyan etmiş olur. Reşit olmadığı tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir. Üyenin vermiş olduğu yanlış beyandan dolayı sitenin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

11)  Üye, Askayelken.com.tr’nin yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü çerçevesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Askayelken.com.tr’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

12)  Üyeler sitedeki ilgili bölümlere ve üye profillerine kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. Askayelken.com.tr, üyeler tarafından siteye iletilen veya üye profillerinin  oluşturulmasında ve değiştirilmesinde kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru, işbu sözleşmenin hükümlerine ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ve/veya bu içerikler aracılığıyla diğer internet sitelerine yapılan yönlendirmelerden dolayı ortaya çıkacak hiçbir maddi-manevi zarardan da sorumlu tutulamaz.

13)  Üye profilinde kişisel iletişim bilgileri (e-posta adresi, ikamet adresi, telefon numarası vb.)  bulunamaz; Askayelken.com.tr’nin üye profilinde kişisel iletişim bilgileri bulunan üyelerin üyeliklerini iptal etme hakkı bulunmaktadır. 

14)  Üyeler, işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üye profillerini, üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. Üyelik üyenin kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Askayelken.com.tr doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.  Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.

15)  Üyelerin, kendi aralarında site aracılığıyla yaptıkları özel mesajlaşmalar da dahil olmak üzere sitede yaptıkları her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Hiçbir şekilde sitenin sorumluluğu cihetine gidilemez. İşbu sebeple Askayelken.com.tr uğrayabileceği her türlü zarara karşılık sitenin üyeye rücu hakkı vardır.

16)  Üye diğer üyelere, reklam ya da ticari amaçlar taşıyan mesajlar gönderemez, diğer üyeleri bir başka internet sitesine yönlendiremez. Bu tür mesajlar ileten üyenin  üyeliği iptal edilebilir.

17)  Üye, site aracılığıyla diğer üyelere gönderdiği özel mesajlarda ve siteye yüklediği resimlerde toplumsal ahlaka, genel nezaket kurallarına aykırı ifadeler kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Özel mesajlar otomatik programlar ile taranabilir veya mesaj gönderilen Üyelerin şikayeti üzerine incelenebilir. Bu otomatik tarama sonucunda veya şikayet sonrasında yapılan incelemede gerekli görüldüğü takdirde üyenin profili yayından kaldırılabilir veya üyeliği tamamen iptal edilebilir.

18)  Kredi kartı, paypal ya da cep telefonu ile aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık Gold üye olan üyeler istedikleri zaman "hesap" sayfasından otomatik ödemelerini kapatıp aboneliğin iptalini sağlayabilirler.

19) Askayelken.com.tr, Ücretsiz üyeliklerde, üyeler eski mesajlarını ve diğer kayıtları uzun süre (1 yıl) silmezlerse Askayelken.com gerekli gördüğünde en eski kayıtlardan başlayarak silme işlemi yapabilir. Bu işlemlerden dolayı üyeler hak iddia edemez.

20)  Askayelken.com.tr, sitede sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri, içerikleri ve üye profillerini, üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Askayelken.com.tr bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan kullanabilir. Üyeler, Askayelken.com.tr’nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri hızla yerine getirmek zorundadırlar. Söz konusu değişikliklerin üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelerin kendilerine aittir.

21)  Site üzerindeki yönlendirmeler (link, banner), reklam vs. vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Askayelken.com.tr’nin hiçbir bir sorumluluğu yoktur.

22)  Askayelken.com.tr, sitede yer alan üye bilgilerini, üye profillerini ve üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir; bunları yüksek güvenlik altında bir veritabanı üzerinde saklayabilir.

23)  Askayelken.com.tr, sitenin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı ve Askayelken.com.tr tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Askayelken.com.tr bu mesaj ve içeriği oluşturan üyenin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir. Üyenin oluşturduğu genel ahlaka ve hukuka aykırı profil ve içerik sebebiyle Askayelken.com.tr maruz kalacağı her türlü zararı tazmin etme hakkınızı saklı tutar.

24)  Teknik sorunlardan dolayı "Site"nin yayınlarında kesintiler olabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim ve siteye ulaşmaya dair kesintilerde üyenin yaşayacağı sorunlardan Askayelken.com.tr" sorumlu tutulamaz.

25)  Sitede yayınlanan ve üye profillerinde yer alan her türlü görüntü, yazı, fotoğraf ve diğer materyal Askayelken.com.tr’nin izni olmadan diğer internet sitelerinde ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi kitle iletişim araçlarında yayınlanamaz. Sitede yer alan tüm içerik, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun dördüncü maddesinin yedinci bendi olan, "Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan ve bir araç ile okunabilir veya diğer biçimdeki veri tabanları" ile koruma altında olduğu gibi eser niteliğindeki içerik ayrıca hukuki korumaya tabidir.

.

5. Uygulanacak Hukuk ve Yetki:

Askayelken.com üyeleri siteyle ve birbirleriyle olan ilişkilerinde Türkiye Cumhuriyeti'nde geçerli olan tüm yasalara uymakla yükümlüdür. Askayelken.com üyeleri ve kullanıcılar, siteyi kullanarak yasalar karşısında suç sayılan hiçbir fiili gerçekleştiremez, hukuka ve genel ahlaka aykırı davranamaz. Sitede suç işlenmesi ve hukuka aykırı fiillerde bulunulması durumunda sorumluluk şahsidir. Kişilerin davranışlarından doğan hukuki sorunlardan Askayelken.com sorumlu tutulamaz. 

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Cumhuriyeti Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Sözleşmenin Feshi:

1)  İşbu sözleşme; üyenin, üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, üyenin üyelik süresinin dolması geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

2)  Askayelken.com.trüyelerin işbu sözleşmede belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve üyeler fesih sebebiyle Askayelken.com.tr’nin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.